Ett spel för gallerierna

Friskolekommittén har fram tills i dag haft uppdraget att ta fram förslag på hur friskolor ska drivas i framtiden. Men innan deras betänkande ens hunnit landa i Jan Björklunds händer kallar Vänsterpartiet till presskonferens.

– Förslaget är helt tandlöst, säger Rossana Dinamarca (v) och kallar rapporten för ett spel för gallerierna.

– Det liknar mer en dimridå som tillåter riskkapitalbolag att fortsätta plocka ut vinst.

Efter JB-koncernens konkurs är de flesta överens om att något måste göras med den svenska skolan. Ska vem som helst verkligen få starta friskola, och på vilka villkor? Ska vinst få vara ett skäligt motiv för skolverksamhet? Friskolekommittén, bestående av politiker i utbildningsdepartementet, fick i uppdrag att utreda frågan och i dag klockan fyra lämnas resultatet till utbildningsminister Jan Björklund. Alla riksdagspartier har accepterat innehållet i rapporten utom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

Friskolekommittén föreslår att de nya friskoleaktörerna måste föra dialog med den kommun där skolan ska etableras. Problemet är bara att kommunen ändå inte har rätt att säga nej. Dinamarca tycker därför att kommunerna borde få vetorätt mot etableringar. Åsikten delas även av Sverigedemokraterna som vill ha ett skydd mot överetablering.

Kommittén föreslår också att alla aktörer som vill starta friskola ska genomgå ett ägarprov, alltså lova att de har ett långsiktigt och seriöst motiv för sin skolverksamhet. Dinamarca menar dock att provet inte är någon som helst garanti för långsiktighet, eftersom aktören likväl kan ljuga om sina motiv. Dessutom borde alla nya friskolor ha en bolagsform som minimerar vinstuttagen, så kallade svb-bolag, enligt Dinamarca. Om bolaget vägrar att anpassa sig till den nya formen ska deras tillstånd dras in.

Men även det förslaget kan sätta käppar i hjulet för de barn och ungdomar som valt ”fel” skola. Om ett bolag förlorar sitt tillstånd innebär det att barnen står utan skola, igen. Alltså samma situation som drabbade alla elever på JB-gymnasiet. Men Dinamarca verkar mena att det i alla fall är ett bättre alternativ:

– Då garanteras i alla fall att skattepengarna inte går till vinst.

Kommentarer inaktiverade.