I (S)kugga

Av Marianne Steinsaphir

Lite besviken, men kanske inte så förvånad. Kultur och läsning hamnar inte särskilt högt upp på budgetdagordningen. Regeringens satsningar i Litteraturpropositionen är modesta men dock framlagda, förstås helt nödvändigt med tanke på den litteraturutredning regeringen tillsatte.

Någon valfråga lär aldrig läsning och kultur bli. Visst är det bra att (S) i sin skuggbudget vill lägga 80 miljoner på fri entré till statliga museer. Tillgänglighet är en grundbult som inte kan överskattas.

Däremot är det anmärkningsvärt att partiet inte förmår mer – något – i läsfrågan. Att i kulturbudgeten inte med ord nämna läsning känns oengagerat och andefattigt i en tid när de dystra rapporterna om läsning duggar tätt och vikten av tillgång till språk och litteratur ständigt understryks.

 

Kommentarer inaktiverade.