Äntligen – en klimatriksdag!

Nu går folkrörelserna ihop i en folkriksdag för att få fart på kampen för klimatet. Samling i Norrköping 6-7 juni 2014!

Av Leif Ericsson

Tanken på en klimatriksdag föddes ungefär samtidigt inom Naturskyddsföreningen, nätverket Global Rättvisa och Föreningen Ordfront. Frustrationen över att politikerna prioriterat bort klimatfrågan – och längtan efter att engagera sig konkret för en snabb omställning till ett hållbart samhälle – är stor.

En grupp i Linköping med Annika Elmqvist (författare till moderna klassiker som Historieboken och Farliga Tankar på Ordfront Förlag), Pär Thorell och Erika Weddfelt i Naturskyddsföreningen, Anneli Dahlqvist Pettersson (från Bildningsförbundet Östergötland) och Anika Agebjörn (som varit ordförande för Latinamerikagrupperna) tog i våras initiativ till att bilda en ideell förening med uppgiften att arrangera en klimatriksdag 2014. Föreningen Klimatriksdag 2014 bildades formellt den 31 augusti i år.

Varför en ”riksdag”?! Det finns ju en vanlig riksdag. Men när politikerna kört fast och inte vågar ta initiativ av risk att förlora valet behöver de hjälp från en folklig opinion.

Vi vet att stora solidaritetsrörelser har ingjutit mod i riksdagen. FNL-rörelsen lyckades få riksdagen att enhälligt protestera mot USA:s bombkrig mot Vietnam och Anti-apartheidrörelsen fick riksdagen att besluta om en handelsbojkott mot Sydafrika – Moderaterna röstade emot vilket dom vill glömma idag. Anti-apartheidrörelsen var efterkrigstidens största solidaritetsrörelse i Sverige och den ordnade en särskild folkriksdag 1986 i Stockholm för att samla stöd för en handelsbojkott av Sydafrika. Då satt fortfarande Nelson Mandela i fängelse, och skulle sitta där i ytterligare fyra år.

En förebild till anti-apartheidfolkriksdagen var de rösträttsriksdagar som hölls från slutet av 1800-talet i Sverige. Hundratusentals människor samlades i flera städer och krävde att alla män och kvinnor skulle ha rösträtt. Efter decennier av kamp fattade riksdagen 1919 beslut om allmän och lika rösträtt.

Vi hoppas att hela Folkrörelse-Sverige kommer att ställa sig bakom Klimatriksdag 2014. Ett stort antal organisationer är redan med, bland andra Arbetets museum, Bildningsförbundet Östergötland (representerar tio bildningsförbund och sju folkhögskolor), Framtidsjorden, Fältbiologerna, Föreningen Ordfront, Föräldra-vrålet, Greenpeace, Klimataktion, Naturskyddsföreningen, Omställning Sverige, Plan B, PUSH Sverige – Plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, Radikalisera Klimatpolitiken Nu, RIO (samlingsorganisation för 107 rörelsefolkhögskolor) och SFHL, Svenska Folkhögskolans Lärarförbund.

Klimatrörelsen är den kommande stora folkrörelsen i världen. Den har varit på väg under flera år men ännu inte kommit igång på allvar. Nu är det hög tid. Här finns arbetsuppgifter för alla.

Flera arbetsgrupper har bildats för att planera resande, boende, mat; motioner & mötesprogram; kulturevenemang; lokal & teknik; ekonomi; hemsida & media; med mera. Vi har ett stort arbete framför oss, kom med du också. På www.klimatriksdag2014.se hittar du mer information och hur du tar kontakt. Boka in 6–8 juni nästa år i din kalender. Var med om att skapa historia!

Leif Ericsson arbetar på MR-dagarna och är f d chefredaktör för Ordfront magasin.

Kommentarer inaktiverade.