Borgarrådets nöd

Av Marianne Steinsaphir

Texten har tidigare publicerats i Ordfront magasin 5 2013

Om kulturborgarrådet i Stockholm, Madeleine Sjöstedt (FP) följde sitt partiprogram för kulturpolitiken så skulle den se betydligt bättre ut. Så är det nu inte. Borgarrådet, som kanske aspirerar på en kulturministerpost, har istället dragit ett nära nog löjets skimmer över viktiga kulturpolitiska frågor när hon försvarar ett projektinriktat  bidragssystem för Stockholms fria teatrar. Att hon kallar professionella kulturutövare för »särintresse« och i ett debattinlägg hyvlar av en stor del av Stockholms fria teatergrupper som »en liten grupp människor som under förevändning av konstens värde och allmänhetens tillgång till kultur främst är ute efter att försvara sina egna och sina vänners intressen«, visar ett borgarråd i nöd, och framför allt en politiker som ofattbart arrogant avsäger sig  framtida dialog.

Under punkt fyra i partiets kulturprogram kan man läsa: »Kulturpolitiken ska sträva efter kvalitet. Vad som är kvalitet definieras av professionen.«  Professionen alltså. Vem eller vad är professionen i detta? Är det tjänstemännen på Stockholms kulturförvaltning, som för varje enskilt teaterprojekt ska ta ställning till kvaliteten? Detta för teatrar som Galeasen, Fria teatern, Orion, Unga Klara, Strindbergs Intima med flera, som väldokumenterat berikar Stockholms teaterliv.

Madeleine Sjöstedt vill i likhet med de flesta politiker, och medborgare, få ut det mesta av skattepengarna. När hon 2009 meddelade på sin blogg att tillbyggnaden av Stockholms stadsbibliotek skulle blåsas av gick många redan utlagda miljoner upp i rök. Samma kulturborgarråd är nu förtrytsamt indignerad och skriver: »Men oavsett hur mycket man lyssnar, ökar resurser och försöker gå till mötes så är det aldrig nog. Det tog tid för mig att inse varför. Det är nämligen det rena särintresset som talar. Inte omsorgen om medborgarnas och samhällets konst- och kulturliv«.

Det politiska minnet är lika kort som ett projekt. Men kanske inte väljarnas. Nästa år är det val.

Marianne Steinsaphir är redaktör på Ordfront magasin

Kommentarer inaktiverade.