En tredjedel av biblioteken nedlagda sedan 1990

Av Marianne Steinsaphir

Sedan 1990 har över 500 folkbibliotek lagts ner. Och nedläggningarna fortsätter. Det finns nu 1169 bemannade folkbibliotek i Sverige enligt den den dagsfärska biblioteksstatistiken, från Kungliga biblioteket. Den är en dyster läsning, och borde få politikerna att agera. Agera, inte fundera, inte tillsätta ytterligare utredningar. Och någon överraskning kan det inte heller vara, under åren har siffrorna talat sitt tydliga språk. Folkbiblioteken är kommunala men deras uppdrag är större och viktigare än vad många enskilda kommuner verka förstå.  Många är skildringarna om folkbibliotekens betydelse, en älskad och viktig institution som ständigt påverkar människors utveckling och liv. Inte minst alla de som inte självklart har tillgång till böcker hemma. I ett demokratisk samhälle är biblioteken livsviktiga,  inte minst för att de finns där, ännu så länge tämligen fria från kommersiell inblandning. På biblioteket finns möjlighet att stöta på oväntade, och andra världar.  Sådant kan vara livsavgörande. Sådant kan hjälpa ett barn att lära sig läsa, sådant kan rädda ett barn från att bli en förlorare. I de stora miljonprogrammen, där det bor fler människor än i många kommuner, är biblioteken kanske som viktigast, en neutral frizon, ett ställe att lita på.
Vi vet att närhetsprincipen är central när det gäller bibliotek, dom måste ligga nära användarna. Små barn kan inte knalla i väg ensamma och för dagis är det långt att gå, för gamla och funktionshindrade får det inte vara för långt att gå.
På fem år har bokbeståndet minskat med närmare 3 miljoner, vilket förstås hänger ihop med nedläggningarna. Andelen ”övriga” utlåningsställen ökar, det kan vara en enkel boksnurra utplacerad där det naturligtvis inte finns bibliotekarier på plats.
När bibliotekslagen baxades igenom 1996 kritiserades den för att vara tam, och i princip sa den bara att varje kommun skulle ha ett (1) bibliotek. Det var berättigad kritik då, och är det än mer i dag. För fortsätter filialdöden så kan Sverige snart vara där: Ett bibliotek i varje kommun. Det brukar sägas att demokratin måste erövras igen och igen. Det gäller också biblioteken.

Kommentarer inaktiverade.