De lurade

Vad hände med barnen? Som väl aldrig varit så prioriterade som i denna tid, och samtidigt så brutalt lurade. För det är inte barn och unga som själva skapar skolor och fritidshem som inte fungerar. Det är politiska beslut. Och det är kloka politiska beslut som behövs. När inte sådana finns överlåts det stora ansvaret till föräldrar, ”duktiga” och pålästa föräldrar som förstår att göra rätt val för sina barn. Och när inte sådana föräldrar finns, då överlåts ansvaret till?… ja vem då?
Och nu går det dåligt för Sverige; ännu en ny Pisaundersökning har presenterats, och ännu ett dystert resultat. Denna gång gäller det 15-åringarnas problemlösningsförmåga, provuppgifterna utgår från vardagsnära problem som inte har direkt koppling till skolans ämnen. Genomsnittspoängen i provet är 500, svenska elever har 491 poäng. Skolverket vet inte säkert vad som ligger bakom de relativt svaga resultaten. Däremot finns en rad hypoteser.
– Uthållighet och motivation är viktigt för att kunna lösa problem. Det kan handla om vilket stöd som ges i undervisningen men också om elevers attityder. Det samlade resultatet från PISA är allvarligt. Vi behöver mer kunskap om orsaker men skolan måste också ges allts stöd för att stärka elevernas breda kunskaper och förmågor, säger Helén Ängmo, överdirektörpå Skolverket
Ytterligare en dyster rapport landar från samma Skolverk. Nu handlar det om fritidshemmen: Eleverna i fritidshem får allt sämre tillgång till personal, grupperna blir större och personalens utbildningsnivå sjunker. Statistiken visar även att den negativa utvecklingen har pågått under många år.
Det finns ett märkligt revirtänkande inom svensk utbildning och kulturpolitik. Ett avskräckande exempel är att statssekreteraren vid utbildningsdepartementet, Peter Honeth, har yttrat sig och sagt: ”att Kungl. Bibliotekets huvudroll är att vara ett forskningsbibliotek och att det nationella uppdraget som samordnare för allmänna biblioteksväsendet snarast är att betrakta som en biroll.” Se där, folkbiblioteken är förvandlade till en biroll trots att Kungliga bibliotekeket har ett uppdrag från regeringen. Detta uttalande i en tid när samordning behövs mer än någonsin. Är det statssekretarens egen okunnighet eller är det ministerns uppfattning?
Alla barn behöver förstås bra skolor, fritis och bibliotek – men vissa barn drabbas mer än andra. De som i valfrihetens namn inte har något val.
Marianne Steinsaphir

 

Kommentarer inaktiverade.