Lyckad klimatriksdag

Ger Klimatriksdagen i Norrköping i helgen betyget ”lyckad”, baserat på följande: mycket väl organiserat, föreläsningar, seminarier, aktiviteter, utskottsarbete, allt tuffade på precis på klockslag och med bra ämnen och föredragshållare, bland andra Christer Sanne, som också skriver om John Maynard Keynes i senaste numret av Ordfront magasin. Seminarierna med fokus på klimat och ekonomi var välbesökta (läs: knökfulla). Det är ganska tydligt att de som sysslat med frågan ett tag – och det var bulken av besökarna – förstår att det är i samhällsekonomin man landar i klimatfrågan. Detta är ju också svaret på varför inte ”mer görs” – det kräver diverse förändringar och åtgärder i samhällsekonomin, lokalt, nationellt och globalt. Och det låter sig ju inte göras så lätt.

Det var god stämning och lokalerna var fina och lämpade.

Det var flest personer 50+ redan väl bevandrade i frågorna. Tillskottet av unga, företrädesvis folkhögskoleelever, friskade upp, men var är medelåldern? På pingstutflykt med de barn vars vuxna liv kommer att präglas av klimatförändringarnas realiteter.

600 anmälda besökare och säkert många hundra ickebetalande på de gratis delarna är förstås bra, men den 10-dubbla siffran vore förstås önskvärd.

Motionerna som framarbetades och framröstade är mycket bra. Realistiska, med fokus på ekonomiska, strukturella åtgärder som faktiskt skulle göra stor skillnad om de implementerades. Får hoppas att åtminstone några kommentarer till dem kommer från riktigt makthavarhåll. Vi kan ju hjälpas åt att påminna och framhålla? Klimatriksdagen har ju som ett mål att göra klimatet till valfråga, och det verkar än så länge rätt klent med det.

Motionerna, läs dem gärna här. Att AP-fondernas ekonomiska muskler kan användas för att hjälpa dämpa CO2-ökningen, och att Vattenfall, som ju ägs av oss alla, bör ha direktiv som inte innebär att de förstör för oss alla borde väl gå att genomföra?

Det är ändå hoppingivande att se och höra klimatförändringsmedvetna samlas. En aktör som slog mig som långt mer radikal i frågan än vad jag tror att de flesta uppfattar, är Svenska Kyrkan. Ärkebiskop Anders Wejryds färska biskopsbrev om klimatet skräder inte orden. Det kanske hjälper att vara van att brottas med Gud och Djäfvulen för att våga ta stora sammanhang på allvar? Kyrkan har ju också erfarenhet av att predika för de redan frälsta, så välkomna i klimatkampsgänget!

Apokalypsstämning då? Det som sägs vara så avskräckande med klimatfrågan är att den är så enormt neggig. Folk blir nedslagna av att höra om undergång i grått vatten och vill höra nåt annat. Visst. Men först borde de höra Björn Forsbergs föreläsning på lördageftermiddagen. Bara en halvtimme, innan intresset fortsätter till Game of Thrones e dyl. Pretty please?

Forsberg förutser, utifrån svårmotsägbara fakta, ett stort paradigmskifte i världen. Inte bara på grund av klimatförändringarna, utan också utifrån andra, enorma knappheter som nu hinner ifatt oändlig-tillväxt-överflöds-systemet. Om inte annat för att berätta för mig varför han inte har rätt. Eftersom världen som vi känner den verkar utgå ifrån att diverse naturresurser som vi är direkt beroende av (och beroende av att de ska öka i tillgång) absolut inte är på väg att bli knappa – fast de är det, får någon gärna berätta för mig varför vårt nuvarande system är logiskt, och hur det kommer att kunna fortsätta.

Var kommer energiökningen som förutsätts ifrån?

Hur hejdar vi klimatutsläppen?

Hur/var uppstår nya råvaror?

Svar till: johan.berggren@ordfront.se

 

PS Om du inte har svar eller misstänker att de inte finns, bör du, som jag, snarare försöka hitta svar på frågan: ”vad ska vi göra?”, och du hade funnit en hel del intressanta diskussioner kring denna fråga på Klimatriksdagen. Nästa år kanske? DS

 

Johan Berggren är chefredaktör på Ordfront magasin och kommer efter semestern med pamfletten ”Kriserna hör ihop” där han tillsammans med Daniel Berg försöker beskriva det biskopar, ekonomer, statsvetare och militärer redan pratar om – hur knapphetens realitet krockar med det globala systemets inbyggda ymnighetskrav, och vad det leder till

 

 

Kommentarer inaktiverade.