Antirasistisk litteraturhistoria

Av Marianne Steinsaphir

En bok i rättan tid. Och En god bok, av Elise Karlsson, med den viktiga undertiteln Antirasistiska boktips (BTJ). Många utgår med någon slags automatik från att man blir en bättre människa av att läsa böcker. Naturligtvis är det inte så, världen är full av bokläsare som är förstockade  och onda, som inte lärt sig något, dragit några slutsatser. Och litteraturen kan också tjäna den ideologi som passar läsaren. Och i värsta fall kan den förstås i tider där dokumentation och fiktion blandas samman till ett sammelsurium lura den oerfarne, ibland unge läsaren till att detta är ”sanningen”. Något som Annette Årheim mycket övertygande visat i sin bok Misery Lit. Om suget efter brutala och självutlämnande berättelser.

Litteraturen i sig själv är inte ”god”. Tvärtom den rymmer hela universum av fördomar och stereotyper, är barn av politiska system, är ond och god. På gott och ont. ”Det här är en bok med bokrekommendationer. Därför hamnar fokus förstås på ’den goda boken’. Det här är böcker jag träffat på genom åren, som jag tror har hjälpt mitt tänkande och kännande framåt. För den skull är de inte helt igenom bra, och inte helt igenom bra för alla personer.” skriver Elise Karlsson i förordet. Givetvis anser hon att litteraturen är viktig, men skriver hon ”…ännu viktigare menar jag att själva läsningen är.” Hon är inte övertygad om att ren inlevelse är det bästa sättet att ta till sig böcker, det kan både leda till att ”vi blir bättre och mer empatiska människor, men det kan lika gärna göra att vi fördjupar fördomar vi redan har.”

Elise Karlsson för flera resonemang i sitt förord, och knyter också an till senare tids debatter; Stina Wirséns kritiserade pickaninfigur i Lilla hjärtat liksom Tintin i Kongo som flytta des från ungdomsavdelningen i Kulturhuset. Boken innehåller också några intervjuer med kulturarbetare som jobbar med antirasism på olika sätt.Men det är de intressanta och mångfacetterade boktipsen med annotationer som stimulerar och sätter i gång tankarna. Här samsas så vitt skilda böcker som Ann-Helén Laestadius Sms från Soppero, Franck Pavloff, Brun morgon, Sara Ahmed,Vithetens hegemoni, Primo Levi Är detta en människa?, Lawen Mohtadi Den dag jag blir fri. En bok om Katarina Taikon, RalphEllison, Osynlig man, Mia Couto, Sjöjungfruns andra fot. Och väldigt många fler.

Läs också: Bryt upp! Om etik och rasism (Nick Jones, red, Btj), en antologi som på olika vis belyser rasism. Här finns texter av forskare och debattörer vars texter är tänkta att vara ett stöd för diskussion kring rasism.

Marianne Steinsaphir är redaktör på Ordfront magasin.

Kommentarer inaktiverade.