Gruvboom och motstånd – och krasch

Över hela värden ökar gruvbolagen sina satsningar, Sverige är högintressant för prospektering  – Lappland har framstått som ett Klondyke då gruvbolagen har fått förmånliga villkor för att utvinna rikedomen. Flera utländska bolag och konsortier har planerat gruvdrift. På ett seminarium på MR-dagarna på torsdagen diskuterades även motståndet, inte minst i Sameland där urfolks rättigheter och naturvärden är hotade. 

På seminariet Gruvboom och motstånd, som föreningen Ordfront arrangerade samtalade Johan Berggren, Ordfront magasin med Sara Larsson och Katarina Lind. Sara sitter med i partiet Min Geaidnu i Sametinget och bor i Vindeln. Hennes engagemang rör bland annat urfolks rättigheter och miljö.

Katarina Lind arbetar som reporter på Tidningen Ångermanland. Hon och fotografen Marcus Elmerstad gjorde 2013 ett stort reportage från Vindeln till Jokkmokk och Kiruna i Ordfront magasin nr 5 2013, om gruvor, protester, hot och möjligheter. Sedan dess har situationen förändrats och Johan Berggren talade om att en kanske aktuellare titel för ett seminarium om gruvdrift innehöll ordet krasch, inte boom: tidigare i höst försattes gruvprospektet i Pajala i konkurs, bland annat.

bild

Sara Larsson, Sametinget, till vänster och Katarina Lind, Tidningen Ångermanland, till höger.

Katarina Lind:
– Det som hänt är att intresset dalat för gruvprospektering, det finns i dag 16 gruvor. Det man kan se är att det finns ett intresse här i stället, en seminarieboom. Det tog ganska lång tid innan konflikten blev känd genom riksmedia, Kallak blev en markering för gruvmotståndet. Men det senaste året har en medvetenhet skapats kring gruvexploateringar, och hur det påverkar, framför allt att folk är medvetna om vår minerallag, som är väldigt generös. Det är så väldigt många lager, också en Norrlands- och glesbygdsfråga.
– När vi gjorde reportaget fokuserade vi framför allt på samernas rättigheter, som ursprungsbefolkning.

Sara Larsson
: – Jag vill säga att det varit en gruvboom på väldigt många sätt inom den samiska politiken, under den här tiden en stor demonstration i Stockholm, utanför stadshuset, med samer från hela Sápmi som åkt ner för att delta.
Det har också lett till att en samisk gruvpolicy tagits fram, och den antogs i maj. Den är ganska radikal, grundat på att storskaliga exploateringar inte ska förekomma. Det oavsett hur mycket pengar de ger. Den bärande principen är att samerna har rätt till naturresurserna. Och har rätt att säga nej. Sametinget är helt enigt i den här frågan! Det finns ingen som tycker att vi ska ha undantag.

Katarina Lind:
– En stor skillnad mellan Kallak och Kiruna rör jobbfrågan. I Jokkmokk minskar befolkning, och liksom i många glesbygdskommuner letar man närmast desperat efter jobb… I Kiruna fanns ett helt annat motstånd, inte bara bland samer utan även bland övriga lokalbefolkningen. Kommunalrådet exempelvis uttryckte motståndare till dagbrott.

EU vill i dag se en exploatering av mineraltillgångar. Vad väljer man bort?

Sara Larsson:
– Det absolut tydligaste problematiken är renskötseln, europeisk enda nomadiserade djurhållning, hela den näringen hotas. De renar som betar här i Umeåtrakten flyttar sig till vintern till Ammarnäs.
Rennäringen är helt avgörande för den samiska kulturen. Kulturen som sådan är alltså hotad.

Sara Larsson uttryckte dock att prospekteringsplanerna fått positiva bieffekter:

– För första gången samernas kamp har hittat, och lierat sig med, miljörörelsen och kampen för mänskliga rättigheter. I alla fall för första gången i Sverige, det finns nu ett mycket större samröre med miljörörelsen än tidigare. Men också åt andra sidan, att det finns en större miljömedvetenhet bland samiska politiker. Tror att det kommer att bara bra för motståndet. Det finns många nätverk idag, har länge väntat på en svensk förening… Det har också spridit sig till kulturen, många samiska musiker och artister ger uttryck för det i olika form, det är inte bara jojk… utan också som motstånd, ett motstånd som behövs. Det syns i kulturen, i de internationella sammanhangen.

Av Lilly Hallberg

Kommentarer inaktiverade.