Tobias Billström om hbt-utvisningar

Att Sverige avvisar hbt-flyktingar till länder där homosexualitet anses kriminellt beror på okunskap hos personalen på Migrationsverket, inte på lagstiftningen. Det anser migrationsminister Tobias Billström som tycker att regeringen har satsat mycket på hbt-frågorna.

 Av Anna Dahlqvist och Ida Måwe

I statsminister Fredrik Reinfeldts regeringsförklaring 2006 nämndes särskilt att hbt-personer utsätts för ett brutalt förtryck i stora delar av världen. I höstens regeringsförklaring saknades detta helt. Enligt migrationsminister Tobias Billström (M) betyder det inte att hållningen blivit mer restriktiv.

– Man kan alltid diskutera hur långa regeringsförklaringar ska vara. Men i den nuvarande står det mycket om mänskliga rättigheter, och det här är definitivt en fråga som täcks in. Att slippa förföljelse på grund av sexuell läggning hör till de mänskliga rättigheterna, säger Tobias Billström, när han iklädd lila slips tar emot oss på sitt stora rum på Justitiedepartementet. Migrationsministern har precis gjort tre intervjuer om utvisningen av kristna irakier. Ordfront magasin får en halvtimme innan det är dags för statsbesöket från Estland.

Tobias Billström vill helst prata om hur mycket regeringen satsat på hbt-frågorna. Inte minst när det gäller flyktingfrågan. Som öppet bisexuell har han själv deltagit i riksdagens hbt-nätverk.

Han konstaterar att det är kunskapsunderskottet inom svensk offentlig förvaltning som är roten till att hbt-personer blir felaktigt behandlade. På asylområdet är det inte lagstiftningen som är problemet, utan ansvariga myndigheters agerande.

– I varje regleringsbrev till Migrationsverket har jag gett dem i uppgift att utbilda personalen i hbt-frågor. Resultatet blev Beyond Borders med två externa konsultrapporter, vilket faktiskt är ganska ovanligt inom svensk statsförvaltning.

I flera fall där hbt-flyktingar sökt asyl strider avslagen mot lagen. Det handlar bland annat om att sexuell läggning kommit upp sent i processen, vilket påverkat trovärdigheten trots att det inte ska göra det enligt ett rättsligt ställningstagande. Hur ser du på det?

– Människors intresse att föra fram information, har direkt bäring på chanserna att få asyl. Ju senare information kommer in i ett rättsfall, desto mindre vikt kommer fästas vid det. För att komma till rätta med det så handlar det inte om lagstiftningen. Grundproblemet är att handläggarna på Migrationsverket inte ställer frågorna i tid.

Vad betyder rättsliga ställningstaganden om man inte följer dem?

– Om ställningstagandena inte följs så är det en utbildningsfråga, det är därför regeringen valt att strama upp och förbättra den delen.

I en av konsultrapporterna får Migrationsverket skarp kritik för bristande landinformation. Människor skickas idag tillbaka till afrikanska länder, där homosexualitet är kriminellt och homofobin utbredd. Hur ser du på det?

– Jag tycker det är bra att Migrationsverket fått dessa skarpa synpunkter, eftersom man beställt dem själv. Nu kan de ta in kritiken i sin ordinarie verksamhet och fråga sig hur de ska hantera detta. Som jag ser det handlar det om kunskap. Det är inte så lätt att få fram rätt information till rätt person.

Garanteras rättssäkerheten för hbt-flyktingar i dag?

– Jag tycker vi har en hög grad av rättssäkerhet, men det finns ingenting som inte kan bli bättre. Jag är alltså inte nöjd med sakernas tillstånd.

Generaldirektör Dan Eliasson var nöjd med Migrationsverkets arbete, men pekade på att Migrationsdomstolen har sämre kompetens. Vad betyder det för rättssäkerheten?

– Det här är känsligt eftersom domstolarna i Sverige är självständiga, regeringen kan inte säga till en domare att han har dömt fel. Däremot kan vi genom domstolsverket försöka se till att skapa bättre kompetens hos dem som sitter i domstolarna. Jag kan ha förståelse för Dan Eliassons synpunkter, men jag tror ändå att den bästa medicinen är att försöka se till att så mycket som möjligt kommer fram redan i första stadiet. Har inte hbt-flyktingen hjälpts att berätta där, så kommer uppgifterna att viktas lättare och lättare. Och då får vi ingen förändring.

Migrationsverket har genomfört externa konsultrapporter och frivilliga utbildningar för personalen. Är du nöjd nu?

– Jag tycker att Migrationsverket arbetar i rätt riktning, men det är inte förrän jag sett nästa återrapport, som täcker åren 2006–2010, som jag är beredd att dra några slutsatser om hur vi går vidare, säger Tobias Billström.

 

Kritiserad för utvisning av romer

  • Före 1996 handlades migrationsfrågorna av invandrarministern. Den förste att inneha posten som migrationsminister var Pierre Schori (S). Posten har sedan innehafts av Maj-Inger Klingvall (S), Jan O Karlsson (S) och Barbro Holmberg (S).
  • Sedan 2006 sorterar migrationsministern under Justitiedepartementet. Vid regeringsskiftet samma år blev Tobias Billström migrationsminister i Reinfeldts regering. Han och miljöminister Andreas Carlgren listades som Sveriges första homo/bisexuella stadsråd av tidningen QX.
  • Tobias Billström blev invald i riksdagen år 2002 för Malmö kommun. År 2005 blev han Moderaternas talesman i frågor rörande migration och integration. Tobias Billström har även varit ledamot i Migrationsverkets styrelse.
  • Under sin tid som migrationsminister har Tobias Billström infört nya regler om arbetskraftsinvandring, vilket innebär att det är lättare för arbetsgivare att rekrytera arbetskraft från tredje land. Kritiker menar att det öppnat för exploatering av billig arbetskraft.
  • Sommaren 2010 fick Tobias Billström kraftig kritik för utvisandet av tiggande romer som var EU-medborgare och därmed hade rätt att vistas i landet i tre månader. Han menade att romer som befinner sig i Sverige måste försörja sig på ett »rimligt sätt«.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s