Onlinespelens utveckling

Onlinefunktioner i spel är något vi mer eller mindre tar för givet idag. Väldigt många spel har detta i en utsträckning eller annan. Men det är inte allt för länge sedan detta inte vara fallet och många läsare kan nog minnas tiden då internetuppkoppling inte var något som alltid var igång. Onlinespel sträcker sig dock väl tillbaka till tiden då man var tvungen att ringa upp med modemet.

De absolut tidigaste exemplen av detta var väldigt rudimentära spel. Man kan bland annat tala om MUD-spelen (Multi-User Dungeon) som var helt textbaserade där spelare kunde koppla upp sig till spelservern och spela med varandra. Det första MUD-spelet skapades redan av 1978 av Roy Trubshaw. Utvecklingen fortsätter stadigt under denna tid men begränsningen av själva uppkopplingshastigheterna är något av ett konstant hinder för även det som på tiden ansågs vara avancerat.

Intresset börjar dock växa snabbt under 1990-talet då genren MMORPG börjar ta fart på riktigt. Detta såg exepel som Nexus: The Kingdom of the Winds (1996), Ultima Online (1997), Lineage (1998), och EverQuest (1999). På konsolmarknaden hade internetuppkoppling och onlinespel länge varit extremt begränsat och ibland endast tillgängligt för vissa områden. Nintendo hade bland annat släppt ett tillägg till Nintendo 64 kallad 64DD och erbjöd internet genom ett nu nedlagd onlinetjänst där e-handel, onlinespel och delning av media var möjligt.

Det fungerade dock endast i Japan. År 2000 släppte dock Sony flerspelarmöjligheter online till PlayStation 2, och praktiskt taget alla andra konsoler följde i samma spår. Allt sedan dess har detta varit normen för konsolspelande, även om många spel på den tiden inte kom med onlinefunktioner. Millennieskiftet såg även stora förändringar på PC-marknaden. Nya möjligheter öppnade upp nya marknader och spelfronten fick tillskott av spel som tidigare inte funnits online.

nternet blev också mer av en samlingsplats för spelare, även inom själva spelen där det gjordes lättare att skapa grupper och vad som endast kan kallas småsamhällen av likasinnade personer. Tittar man på spelen idag är det nog inte helt fel att säga att en inte allt för obetydligt andel av spelen som släpps satsar på något form av onlinefunktionalitet. Vare sig detta är kopplat till plattformen man spelar på eller en inbyggd funktion i själva spelet.

ängder av dagens mest populära spel har dessutom endast spelfunktioner online. Saknar man internetuppkoppling av en eller annan anledning blir dessa spel helt ospelbara. Vilket också betyder att de endast går att spela så länge servrarna för spelet faktiskt ligger uppe. Flera onlinespel som lagts ned har därmed blivit helt ospelbara för alla, vilket har blivit en växande fråga i spelvärlden.